Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí a to:

zámer-odpredaja-majetku_Viazanko_Viazanková

zámer-odpredaja-majetku_ZSE

zámer – zámena majetku majetku Kusenda, Paučin, Novosadová 29.10.2020

zámer-zámeny-odpredaja-majetku

zámer_odpredaja_majetku_Helík.pdf347.01 KB25.06.2020

zamer_odredaja_pozemkuposnarova.pdf248.24 KB04-06-2019

zamer_odredaja_pozemkujurikovapdf.pdf248.37 KB04-06-2019

zamer zamena majetku viazankova.pdf250.28 KB16-05-2019

zamer odredaja pozemku malecova.pdf248.21 KB16-05-2019

zamer_zamena_majetku_dzurak.pdf249.13 KB09-10-2017

zamer_odredaja_pozemku_kovenc.pdf248.22 KB12-09-2017

zamer_odpredaja_pozemku_dedik.pdf249.66 KB12-09-2016

zamer_prenajnu_majetku_mikroregion.pdf250.45 KB26-02-2016

zamer_odredaja_pozemku_holly.pdf157.32 KB10-02-2016

zamer_odredaja_pozemku_ninisova.pdf154.76 KB

zamer_odpredaja_pozemku_Brezovak.pdf156.48 KB06-07-2015

zamer_odpredaja_pozemku_Stanakova.pdf418.39 KB09-06-2015

zamer_odpredaja_pozemku_Mihala.pdf156.53 KB01-06-2015

zamer_odpredaja_pozemku_Paucin.pdf155.59 KB27-11-2014

zamer_odpredaja_pozemku_Tkac.pdf155.55 KB09-02-2014

zamer_odpredaja_pozemku_tinkova.pdf247.87 KB18-11-2013

zamer_odredaja_pozemku_papalova.pdf156.13 KB11-04-2013

zamer_odpredaja_pozemku_herak.pdf250.1 KB15-04-2013

zamer_odpredaja_pozemku_kozacek.pdf156.54 KB15-04-2013

zamer_odpredaja_pozemku_trencianske_vodarne_a_kanalizacie.pdf155.15 KB11-04-2013

Zverejnené 5. júla 2020.
Upravené 14. apríla 2021.