Všetko o odpadoch

Spôsob zberu odpadu

Vývoz fekálií – kontakty

Poľnohospodárske družstvo Bošáca – objem fekálu 9m³/cena za vývoz 54.-€, kontakt: 032/2851811

/cena PD Bošáca platí pre obce Bošáca vrátane Zabudišovej, Trenč. Bohuslavice, Zem. Podhradie, Haluzice/

Obec Trenč. Bohuslavice – objem fekálu 11m³/ cena za vývoz 80.-€, kontakt: 032/7782233

Trenčianske vodárne a kanalizácie – objem fekálu 10m³/ cena za vývoz 60.-€, od 1.10.2022 bude cena za vývoz 66.-€, kontakt: 032/6572809

Likvidácia záhradného odpadu – zákaz spaľovania

Konáre, záhradný odpad a lístie vo vreciach alebo nádobách môžete celoročne priviezť na zberný dvor, alebo pri väčšom množstve zatelefonovať na obecný úrad a dohodnúť si odvoz.

Vážení spoluobčania,
Nastala jeseň a naša obec sa ponára do sivého dymového šatu. Je to každoročný obraz, kedy sa väčšina obyvateľov na jeseň zbavujeme zvyškov z pestovania rastlín a lístia zo stromov, pokosenej trávy a iného záhradného odpadu.

Pomocníkom sa väčšine z Vás stáva oheň.


Málo kto z Vás si uvedomuje, že týmto spôsobom škodí sebe, svojej rodine a svojim susedom, teda všetkým nám obyvateľom. Škodlivé látky, ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú vysoko do atmosféry. Hustý smradľavý až dusivý dym nakoniec sadá na naše záhrady, domy, na úrodu , na nás ľudí a obsahuje obrovské množstvo škodlivých látok pre ľudské zdravie.
Neubližujme sami sebe, veď záhradný odpad sa dá skompostovať v domácnostiach. V prípade, že nemáte túto možnosť, alebo máte záhradného odpadu veľa, ponúkame Vám možnosť jeho likvidácie.
Konáre, záhradný odpad a lístie vo vreciach alebo nádobách vyložte pred svoj dom, oznámte to na obecný úrad a pracovníci obce tento odpad spred Vášho domu odoberú.
Na základe zákona o odpadoch obec prísne zakazuje spaľovanie záhradného biologického odpadu a jeho porušením môže vinníkovi privolaná polícia udeliť pokutu.
Preto Vás prosíme, rešpektujte zákon, využite ponúkanú možnosť likvidácie záhradného odpadu, pomôžete predovšetkým sami sebe, ale aj ostatným vo Vašom okolí.
Ďakujeme za spoluprácu.

Štiepkovanie konárov

Obecný úrad Bošáca oznamuje občanom, že poskytuje možnosť zoštiepkovať Váš záhradný drevený odpad – konáre zo stromov. Pokiaľ máte záujem o uvedenú službu, stačí vyložiť konáre na voľne dostupné miesto prístupné pracovníkom obce. Zároveň Vás prosíme, aby ste záujem o uvedenú službu nahlásili na Obecnom úrade v Bošáci osobne, telefonicky (032/7781130) alebo mailom (bosaca@bosaca.sk). Táto služba je poskytovaná bezplatne. Ďakujeme za spoluprácu.

Zber kuchynského oleja

Použitý kuchynský olej predstavuje separovateľnú zložku odpadu. V súčasnosti je olej vypúštaný do umývadiel, čo môže spôsobovať upchatie potrubia. Pri úniku do životného prostredia v zvýšenej koncnentácií môže spôsobiť znečistenie pôd a zásob podzemnej vody. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do aktívneho zberu použitého kuchynského oleja, ktorý bude slúžiť na výrobu ekopaliva – bionafty. Do zberu sa môže zapojiť každá domácnosť.
Postup zberu:
1. Na obecnom úrade si vyzdvihnite zdarma lieviky, ktoré sa naskrutkujú na  čisté PET fľaše.
2. Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ) nalejte do PET fľaše.
3. Naplnenú fľašu dobre zatvorte a prineste pred prevádzku v Bošáci, nám. gen. Jurecha, alebo na zberný dvor.
TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU 

Vážení občania obce Bošáca,
so separovaním odpadov a ochranou životného prostredia sa stretávame denne. Pre niektorých z nás je separácia odpadov samozrejmosťou, no mnohí sa k tejto dôležitej veci stavajú ľahostajne.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou a ekologickým spracovaním použitého kuchynského oleja a tuku. Od stravovacích zariadení každého typu (závodné kuchyne, hotely, reštaurácie, školské jedálne…) vykupujeme použitý kuchynský olej a tuk. Zároveň zabezpečujeme jeho použitie ako suroviny pri produkcii bionafty.

Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.
Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

Kanálové potrubie
• Zanesenie, prípadne môže upchať
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála, čím značne poklesne prietoková kapacita kanálového potrubia a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké a preto je zber oleja najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako predchádzať tomuto problému.

Životné prostredie
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky.

Naša spoločnosť ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja aj obciam na Slovensku. Veľmi sme sa potešili a vážime si, že aj Váš pán starosta Bc. Daniel Juráček privítal našu ponuku. Začíname teda so zberom opotrebovaného kuchynského oleja aj v obci Bošáca. Systém zberu je podrobne vysvetlený na informačných letákoch, ktoré získate alebo si o tom môžete prečítať na www.ladisco.sk.

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU !

Ing. Gréta Palková, PhD.
manažérka marketingus.r.o.
Považany 287
916 26 POVAŽANY
www.ladisco.sk

INFO O ZBERE ODPADU. PLASTY. OBLEČENIE. NEBEZPEČNY ODPAD.

Prosíme Vás o dodržiavanie nasledovných pokynov pri upratovaní a likvidácií niektorých druhov odpadov.

1. ELEKTROODPAD: priniesť na zberný dvor v Bošáci
Zbiera sa:
a) veľké domáce spotrebiče (chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry a pece, …)
b) malé domáce spotrebiče (vysávače, šijacie stroje, holiace strojčeky, žehličky, kávovary… )c) počítače a telekomunikačné zariadenia (počítače, tlačiarne, káblové telefóny, fotokopírky…)d) spotrebná elektronika (televízory, rádiá, gramofóny, mobilné telefóny, anténne zosilňovače,…)e) osvetľovacie telesá (žiarovky, žiarivky, neóny…)f) elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, šijacie stroje, kosačky, nástroje na zváranie, spájkovanie…)g) hračky, zariadenia na šport a rekreáciu (hracie automaty, elektrické vláčiky, autodráhy, športové zariadenia s elektrickými súčiastkami…)h) zdravotnícke prístroje (kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, analyzátory…)i) prístroje na monitorovanie a kontrolu (elektrické hlásiče požiaru, termostaty, voltmetre…)j) predajné automaty (predajné automaty na teplé alebo chladené nápoje, sladkosti, bankomaty…)k) akumulátory a batérie (olovené akumulátory, batérie …)

2. NÁBYTOK: priniesť na zberný dvor počas otváracích hodín.

3. 
PAPIER: noviny, časopisy, kartóny… priniesť zviazané alebo v krabiciach ku kontajneru v Základnej škole v Bošáci, alebo na zberný dvor.

4. KUCHYNSKÝ OLEJ:
Postup zberu:1. Na obecnom úrade si vyzdvihnite zdarma lieviky, ktoré sa naskrutkujú na  čisté PET fľaše.2. Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ) nalejte do PET fľaše.3. Naplnenú fľašu dobre zatvorte a prineste pred prevádzku v Bošáci, (námestie gen. Jurecha č. 267), alebo na zberný dvor.
5. SKLO 
vhadzujeme do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci.
6. OBLEČENIE, OBUV a ďalšie. 
tieto veci je možné vhadzovať počas celého roka do bieleho kontajnera na námestí gen. Jurecha v Bošáci, ktorý je umiestnený pri BUS zástavke smer Zem. Podhradie a na Zabudišovej pri odbočke na haluzickú kysielku, tiež môžete priniesť na zberný dvor.

7. 
KONÁRE:

Kontaktuje Obecný úrad na tel.č.: 032 7781 129 alebo 032/7781130 a dohodnite sa na likvidácií, alebo privezte na zberný dvor.

Ďakujeme za spoluprácu!

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021