Cezhraničná spolupráca

Projekt „Kraj pod Veľkým Lopeníkom“

loga program ERDF erb text farebny FOND MIKROPROJEKTOV

Názov projektu: Kraj pod Veľkým Lopeníkom

Žiadateľ: Obec Bošáca
Partnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)
Rozpočet projektu: 6 800 €
Výška dotácie: 6 460 €
Spoluúčasť obce: 340 €

Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.
Výsledkom mikroprojektu je vytvorenie spoločnej mapy, ktorá bude zahŕňať obce Bošáca a Březová a ich okolie. V mape budú zakreslené významné pamiatky a zaujímavosti ako napr. rozhľadňa na Lopeníku, na Hájnici, a v Suchej Lozy, kostoly, múzeá, pamätné domy, kaplnky, kaštieľ, prírodné atraktivity: tiesňava, minerálne pramene, stromy roka, mokraď Březová a iné. V mape budú tiež zakreslené cykloturistické a turistické trasy, Mapa bude predstavovať komplexné dielo z hľadiska cestovného ruchu a propagácie územia. Zámerom je použiť mapu pri prezentovaní obcí na veľtrhoch cestovného ruchu.

Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica – poďakovanie

V nedeľu 21. septembra sme sa my Slováci a Moravania (Česi) spod Veľkého Lopeníka stretli na slávnostiach pod rozhľadňou Hájnica. Akciu realizovala Obec Bošáca s cezhraničným partnerom obcou Březová.

V rámci celého projektu boli zakúpené stany, vyhotovené propagačné materiály a zabezpečené občerstvenie na podujatí pre všetkých návštevníkov(guláš, klobásky, kofola, vinea, minerálka, koláčiky, kávička a čaj…) a kultúrny program, v ktorom vystúpili DH Bošáčanka, FS Dúbrava Březová, DS Rozmarín Bošáca a ĽH Polun. Podujatie začalo ekumenickými modlitbami, následne vystúpil s príhovorom starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček a starosta z partnerskej obce Jozef Trecha. Nasledoval kultúrny program a následne voľná zábava.

Počas podujatia bola pre návštevníkov pripravená prehliadka Haluzickej tiesňavy a Haluzického kostolíka so sprievodcom. Ďakujeme DHZ Bošáca, DS Rozmarín Bošáca, kuchárom na čele s Jánom Helíkom a Braňom Vajdom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto krásnej akcie. Naše poďakovanie patrí aj p. farárke a p. farárovi, Lesom SR Trenčín, všetkým účinkujúcim a samozrejme aj všetkým návštevníkom za účasť. Tešíme sa o rok.Slávnosti pod Rozhľadňou Hájnica sú po výstavbe rozhľadne a projekte „Bošáca a Březová – priateľstvo bez hraníc( výroba propagačných materiálov)v poradí tretím úspešným projektom, ktorý sme realizovali vďaka dotácii Fondu mikroprojektov Cezhraničnej spolupráce SR a ČR. Budeme sa snažiť aj do budúcna získať finančnú podporu na podobné krásne akcie.

Sme veľmi radi, že sa do aktivít obce zapájajú stále ďalší občania a dokážeme si podobné podujatia zorganizovať svojpomocne. Mnohí z Vás obetujú svoj voľný čas pre potešenie iných spoluobčanov a návštevníkov a za to Vám patrí veľké poďakovanie. Veľmi si to Vážime.

Projekt Slávnosti pod rohľadňou Hájnica

loga_program_ERDF

FOND MIKROPROJEKTOVMikroprojekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi obcami Bošáca a Březová.

Žiadateľ: Obec Bošáca

Partnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)

Rozpočet projektu: 4 721,10 €

Výška dotácie: 4 485,04 €

Spoluúčasť obce: 236,06 € Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.

Hlavným cieľom mikroprojektu je rozvoj vzájomných vzťahov medzi samosprávami, miestnymi spolkami a obyvateľmi partnerských obcí a to prostredníctvom zorganizovania spoločného kultúrno – spoločenského podujatia na rozhľadni Hájnica. Projekt Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica nadväzuje na realizovaný projekt Výstavba rozhľadne na vrchu Hájnica v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorý bol realizovaný v roku 2013. Slávnosti sú usporiadané pri príležitosti prvého výročia otvorenia rozhľadne.

Slávnosť pri rozhľadni Hájnica  bude zahájená bohoslužbou. Celé podujatie otvorí následne  slávnostným príhovorom starosta obce Bošáca a starosta obce Březová, prípadne pozvaní hostia. Nasledovať bude kultúrny program s vystúpením folkloristov a hudobných skupín. Všetci návštevníci budú mať možnosť výhľadu na široké okolie z rozhľadne Hájnica, a tiež si budú môcť pozrieť románsky kostolík a Haluzickú tiesňavu so sprievodcom, ktoré sú v blízkosti rozhľadne Hájnica. Pre všetkých zúčastnených bude pripravené posedenie s občerstvením( guláš, grilované klobásy, čapované pivo, kofola).  Za účasť na akcii dostanú  na pamiatku účastníci magnetku a propagačný leták.

Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica – pozvanie

slávnosti rozhľadňa

Bošáca a Březová – priateľstvo bez hraníc

loga_program_ERDF

„FOND MIKROPROJEKTOV“
Mikroprojekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi obcami Bošáca a Březová.Žiadateľ: Obec BošácaPartnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)Rozpočet projektu: 10 354,00 €Výška dotácie: 9 836,30 €Spoluúčasť obce: 517,70 €
Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.Hlavným cieľom projektu je vydanie spoločných propagačných materiálov zameraných na spoločné zvyky a tradície, kultúrne pamiatky, históriu, spoločne realizované akcie a turistické atraktivity oboch obcí a propagácia prihraničného územia.

V rámci projektu bude vydaných 7 typov informačných letákov, 5 typov magnetiek, 5 typov pohľadníc, katalóg tradičných jedál a pexeso.Letáky popisujú všeobecné informácie o obciach (poloha, prírodné podmienky, história a súčasnosť obcí), sakrálne pamiatky, ľudovú kultúru (remeslá. múzeá – sedliacke dvory), ľudový odev (kroje), prírodné atraktivity (turistické a cykloturistické trasy, chodníky, náučné chodníky, prírodné pamiatky), spoločné kultúrne akcie a podujatia, tradícia ovocinárstva v obciach.Na pohľadniciach sú zobrazené panorámy obcí, významné objekty v obci (kostoly, múzeá, námestie…), ovocinárstvo, historické fotografie, kroje.Magnetky obsahujú fotografie panorám obcí, sakrálne pamiatky, sedliacke dvory a múzeá, ľudový odev a historické fotografie.Katalóg tradičných jedál obsahuje typické jedlá oboch obcí s fotografiou a receptom. Pexeso je navrhnuté na 64 kartičkách a zobrazuje fotografie z letákov, pohľadníc a magnetiek doplnené o základné informácie o obciach.