Mikroregión Bošáčka

Mikroprojekt – Výstavba rozhľadne na vrchu Hájnica

Mikrorojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísana 13. mája 2013. Žiadateľ a príjemca dotácie: Združenie  obcí mikroregión Bošáčka Partnerská obec: Březová Rozpočet projektu: 12 626, 67 € Výška finančného príspevku z ERDF: 10 732,66 € Výška finančného… Čítať viac

Slávnostné otvorenie Rozhľadne na vrchu Hájnica

Nad obcou Haluzice, na vrchu Hájnica (341 m. n. m.), postavil Mikroregión Bošáčka v spolupráci s obcou Březová,  na základe projektu podporeného Programom cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky, Fondom mikroprojektov,  novú turistickú rozhľadňu. Správcom projektu bol Trenčiansky samosprávny kraj.Rozhľadňa je 7,3 m vysoká, okrem výhľadu na románsky kostolík a obec Haluzice, ponúka pohľad na všetky svetové strany, osobitne… Čítať viac

Kultúrne dedičstvo našich predkov

FOND MALÝCH PROJEKTOV Partner projektu: Obec BřezováCelkový rozpočet projektu: 35 195,47,- EURVýška príspevku z EFRR: 29 916,14,- EURVýška príspevku zo štátneho rozpočtu SR: 3 519, 54,- EUR Ciele projektu:Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Popis a výsledky projektu:Zámerom projektu ja zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva obyvateľom a návštevníkom cezhraničného regiónu obcí Bošáca a… Čítať viac

Mikroregión Bošáčka

Bošácka dolina – zaujímavá a lákavá destinácia pre turistov a ľudí, ktorí si chcú oddýchnuť od uponáhľaného mestského života. Mikroregión tvoria tieto obce a osady:   Trenčianske Bohuslavice  Haluzice  Bošáca s osadami Zabudišová a Rolincová  Zemianske Podhradie s osadou Zbehová  Nová Bošáca s osadami Kameničné, Španie, Bestinné, Šance, Grúň, U Ochodnických, Predpoloma I, Predpoloma II. Mikroregión sa… Čítať viac

Haluzická tiesňava – otvorenie

Haluzická tiesňava je jedičná tým, že ukrýva systém hradenia Haluzického potoka a zároveň vysledok výnimočného spôsobu zalesňovania nestabilných stien strže.V piatok 17. júna 2011 sa v mikroregione Bošáčka v obci Haluzice uskutočnil malý ceremoniál otvorenia a sprístupnenia Haluzickej tiesňavy. Akciu organizovali Lesy SR, odštepný závod Trenčín spolu s ďalšími inštitúciami. Haluzická tieňava bola vyhlásená za Významné lesnícke miesto.Na… Čítať viac

Mikroregión Bošáčka na Žákovic Open 2011

Združenie obci Mikroregion Bošáčka ( ZO – MB) otvoril po prvý krát vo svojej historii prezentačný stánok na Žákovic Open. Pri tejto príležitosti sme privítali v Bošáckej pálenici predsedu parlamentu SR pána Richarda Sulíka. Pred festivalom bol vytvorený nový leták, ktorý sa rozdával návštevníkom festivalu. Väčšina ľudí sa letáčku potešila. Taktiež boli otvorené kostolíky, múzea… Čítať viac

Všetky aktuality

Základné Dokumenty mikroregiónu

Po kliknutí na ďaľšie informácie sa Vám zobrazia základné dokumenty Združenia obcí mikroregiónu Bošáčka: zakladateľská zmluva, zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia, správy o činnosti mikroregiónu a správy o hospodárení.

Základné dokumenty

zakladatelska_zmluva

stanovy_ZOMB

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia ZO-MB

Zapisnica_2_2015

Zapisnica_1_2015

Zapisnica_1_2014

Zapisnica_1_2013

Zapisnica_1_2012

Zapisnica_1_2011

Zapisnica_1_-_2010

Zapisnica_2_-_2009

Zapisnica_1_-_2009

Zapisnica_1_-_2008

Zapisnica_1_-_2007

Zapisnica_1-_2006

Zapisnica_1_-_2005

Zapisnica_1-_2004

Správa o hospodárení ZO-MB

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2015

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2014_

Hospdarenie_mikroregiounu_Bosacka_2013

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2012

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2011

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2010

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2009

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2008

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2007

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2006

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2005

Hospodarenie_mikroregionu_Bosacka_2004

Správa o činnosti ZO-MB

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2014

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2013

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2012

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2009

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2008

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2007

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2006

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2005

Sprava_o_cinnosti_ZO-MB_2004

Zverejnené 26. septembra 2020.
Upravené 28. júla 2021.