Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Spracovanie energetického auditu pre verejné budovy

30.8.2021

Vybudovanie garáže pre hasičskú techniku v obci Bošáca – predĺženie lehoty do 22.9.2021

23.8.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky – ,,Spracovanie energetického auditu“

24.5.2021