Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36302724

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Kyselica Tomáš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.4.2023

Suma s DPH 920,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Nadácia Orange

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 42129559

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.5.2023

Suma s DPH 340,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Baňáková Jana

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.6.2023

Koniec účinnosti 31.12.2025

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Jana Slovák

Dodávateľ - Sídlo , 956 41 Žitná-Radiša

Dodávateľ - IČO 55212573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2023

Suma s DPH 23 465,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5 , 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 - Z M L U V A č. E3610 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - kontajnery

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.4.2023

Suma s DPH 460,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Beníček Tomáš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2023

Suma s DPH 1 297,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Kopunec Ľubomír

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.3.2023

Suma s DPH 264,49 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ NOWAS s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Račianska 66, 831 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45957657

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy