Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí dotácie UPD

10.8.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky