VZN_návrh_5_2022_Mesačné príspevky ZŠ,MŠ,ŠKD,ZUŠ

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy