VZN_1_2023_o _určení_školského_obvodu_Základnej_školy_ktorej_zriaďovateľom_je_Obec_Bošáca

Zverejnené
24. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2023 − 10. marca 2023
Kategória

Prílohy