Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie ponuky ,,Drvič stavebného odpadu“

Zverejnené
12. apríla 2021
Kategória

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je dodanie drviča stavebného odpadu.Lehota na predloženie ponuky: 20.04.2021 do 15:00 hod.

Prílohy