Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky – ,,Spracovanie energetického auditu“

Zverejnené
24. mája 2021
Kategória

Cenovú ponuku požadujeme dodať v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohách. Cenovú ponuku v zmysle uvedených požiadaviek Vás žiadame predložiť v termíne do 02.06.2021 do 11:00 hod.

Prílohy