Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Spracovanie energetického auditu pre verejné budovy

Zverejnené
30. augusta 2021
Kategória

- Podrobný opis predmetu zákazky je opísaný vo Výzve na predloženie ponuky, v prílohe č. 4 Obsahové náležitosti energetického auditu pre výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 a v prílohe č. 5 Ponukový list s upresnením celkových podlahových plôch pre 5 verejných budov určených ako vonkajší rozmer budovy (m2) vynásobený počtom vykurovaných podlaží. Cenovú ponuku požadujeme dodať v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohách. Cenovú ponuku v zmysle uvedených požiadaviek Vás žiadame predložiť v termíne do 15.09.2021.

Prílohy