Územný plán obce – oznámenie o zasielaní stanovísk k strategickému dokumentu a správy o hodnotení

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 14. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy