NÁVRH_VZN_Obce_Bošáca_ktorým_sa_vyhlasuje_záväzná_časť_ÚPN_Bošáca

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2022 − 17. novembra 2022
Kategória

Prílohy