Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení spádovej MŠ pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bošáca