Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci – Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §112 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z.

Zverejnené
17. augusta 2021
Kategória

Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôck pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební.

Prílohy