Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác

Zverejnené
26. marca 2021
Kategória

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je vybudovanie chodníka na cintoríne v dĺžke 100m a šírke 1,6 m. Odvoz zeminy zabezpečí obec Bošáca

Detaily

Prílohy