Preskočiť na obsah

Významný rodák z Bošáce MUDr. Štefan Tausz Továry

Zverejnené 3.10.2016.

Kategória

MUDr. Štefan Tausz Továry sa narodil 19. septembra 1904 v Bošáci, tu chodil aj do židovskej školy. Neskôr sa rodina odsťahovala do Trenčína, kde navštevoval gymnázium. Študoval v Prahe a Paríži. Po príchode do Piešťan pracoval ako štátny lekár a balneológ. Bol členom obecného zastupiteľstva, čestný veliteľ hasičskej jednotky

a hlavný veliteľ hasičského zboru, redaktor Piešťanských novín, majster boxu, istý čas i predseda futbalového klubu PFK Piešťany, aktívny šermiar.

Na sklonku II. svetovej vojny sa pre svoj židovský pôvod skrýval v horách v okolí Novej Lehoty. Nakoniec bol odvedený v rámci druhého trenčianskeho transportu židov do koncentračného tábora v Mauthausene. Po oslobodení sa vrátil do Piešťan, kde ďalej pôsobil ako lekár. Bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi aj pre nezištnú pomoc chorým v každú dennú i nočnú hodinu, často bez nároku na finančnú odmenu. V roku 1968 odišiel z Piešťan spolu s manželkou do Nemecka a ďalej pôsobil vo svojej profesii. Zomrel v roku 1976 v Kolíne nad Rýnom, kde je aj pochovaný.
V piatok 10. júna sme boli pozvaní do lesa medzi obce Nová Lehota a Podhradie, kde stojí pamätník, ktorý dal po svojej záchrane po skončení II. svetovej vojny postaviť náš rodák MUDr. Štefan Továry. Miestna rodina p. Macka pamätník z vlastnej iniciatívy obnovila a v spolupráci s piešťanským múzeom a historikom p. Lackom zorganizovala pietnu spomienku. Aj my sme s radosťou a hlavne zvedavosťou prijali pozvanie a zúčastnili sme sa tejto malej spomienkovej akcie, vďaka ktorej sme spoznali osud „veľkého“ človeka, významného rodáka z našej obce.