„Staroba má krásnu dušu“

Kategória

V nedeľu 16. októbra sme pre našich seniorov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším zorganizovali posedenie v kultúrnom dome. Krásnymi piesňami všetkých potešila dychová hudba Bošáčanka. Po príhovore starostu obce Daniela Juráčka vystúpili deti z materskej škôlky a následne žiaci zo základnej školy. Počas občerstvenia ďalej vyhrávala naša dychovka. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za spoluprácu a našim seniorom želáme hlavne pevné zdravie. Foto tu

Zverejnené 24. októbra 2016.
Upravené 24. septembra 2020.