Preskočiť na obsah

„Na konci Bošáci“ – výročie DH Bošáčanka

Zverejnené 10.4.2018.

Kategória

V sobotu 7. apríla 2018 sme usporiadali v Kultúrnom dome v Bošáci oslavu na počesť 110. výročia založenia dychovej hudby v Bošáci a 40. výročia DH Bošáčanka pod vedením kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica. Na úvod sa všetkým prítomným hosťom prihovoril starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček. Počas koncertu DH Bošáčanka sme si okrem pekných piesní pripomenuli aj vznik a vývoj dychovej hudby. Bývalým aj súčasným hráčom a spevákom odovzdali upomienkové predmety starosta obce Bošáca a zástupca starostu obce Bošáca PaedDr. Daniel Bradáč. Zvlášť poďakovali kapelníkovi Mgr. Miroslavovi Žákovicovi za dlhých 40. rokov vedenia DH Bošáčanka.

Ku gratulantom sa pripojili aj bývalé pracovníčky MSKS Bošáca Mária Kosová a Ľubica Adamaťová, zástupcovia spriaznených dychových hudieb a kolektív DH Bošáčanka.
Zablahoželať kapele prišiel aj folklórny súbor Kasanka z Moravského Lieskového, s ktorým DH Bošáčanka spolupracovala na rôznych vystúpeniach.
Po večeri pokračovalo podujatie voľnou zábavou s hosťom večera – dychovou hudbou Drietomanka.
Naše poďakovanie patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju a jeho predsedovi Ing. Jaroslavovi Baškovi za finančnú podporu tohto podujatia.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu podujatia.
Kapelníkovi a členom DH Bošáčanka želáme veľa zdravia, elánu a nadšenia pre hudbu, aby nás aj naďalej tešili svojimi piesňami 🙂
Pri príležitosti výročia Obec Bošáca vydala knihu „Dychová hudba v Bošáci“, ktorú zostavili Daniel Bradáč a Tatiana Helíková. Zakúpiť si publikáciu môžete na Obecnom úrade v Bošáci.

Fotografie z podujatia tu