Zmena v harmonograme jarného upratovania obce

27.3.2023 zverejnil/a bosaca_udrzba.

Z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia, bude plánované čistenie obecných chodníkov, parkovísk a verejných priestorov obce dočasne zrušené. Náhradný termín bude obyvateľom obce včas oznámený.