Zápis detí do materskej školy na rok 2021/2022

Kategória

Milí rodičia,
radi by sme Vás informovali o blížiacom sa zápise detí do materskej školy v Bošáci na rok 2021/2022.

Zápis do MŠ sa na základe nariadení uskutoční bez prítomnosti detí.

Ak nemáte možnosť si prihlášky vytlačiť zo stránky školy, prihlášky si môžete prevziať osobne za hygienických podmienok v Materskej škole denne poobede v čase od 15:00 do 16:00 hod.
Tlačivá potrebné k vyplneniu pred zápisom detí do MŠ (žiadosť a lekárske potvrdenie) nájdete TU alebo na webovej stránke školy: www.zsbosacalvr.edupage.org

Vyplnené prihlášky môžete v termíne od 10.05.2021 do 21.05.2021:
– vložiť do schránky obecného úradu
– zaslať na e-mail msbosaca@gmail.com
– odovzdať osobne v piatok 21.05.2021 v čase od 14:30 -16:00 hod. v MŠ

Email: msbosaca@gmail.com
Adresa MŠ: Materská škola 913 07 Bošáca č. 131

Pri návšteve MŠ prosíme dodržiavať opatrenia ROR.

Ďakujeme

Zverejnené 28. apríla 2021.
Upravené 29. apríla 2021.