Preskočiť na obsah

Zákaz vypaľovania

Zverejnené 10.3.2023.

Vážení občania !

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom sa obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi. V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode, ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale každoročne sa tento jav opakuje.

Občania, – nevypaľujte suché trávnaté porasty ! – nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť !- na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené, napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste ! – nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !Chrániť lesy prislúcha nám všetkým.Dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.