Výkonný výbor OŠK 25.2.2023

13.2.2023 zverejnil/a bosaca_gabriela.

Výročná členská schôdza za rok 2022 pre svojich členov – KD Bošáca – sobota 25.2.2023