Uvítanie detí

4.10.2022 zverejnil/a bosaca_admin.

V sobotu 24. septembra 2022 sme privítali našich najmladších spoluobčanov v sobášnej sieni Obecného úradu v Bošáci. Rodičom aj deťom ďakujeme za účasť a prajeme im veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu rodiny a spokojné nažívanie v našej obci.