Uvítanie detí

V sobotu 24. septembra 2022 sme privítali našich najmladších spoluobčanov v sobášnej sieni Obecného úradu v Bošáci. Rodičom aj deťom ďakujeme za účasť a prajeme im veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu rodiny a spokojné nažívanie v našej obci.

Zverejnené 4. októbra 2022.
Bez úpravy .