Preskočiť na obsah

STK na farmárske stroje v Bošáci.

Zverejnené 9.10.2022.

Obec Bošáca v spolupráci s STK Nové Mesto nad Váhom bude organizovať v Bošáci na námestí gen. Jurecha STK pre farmárske stroje, F značky (traktor, vlečka, cisterna). Záujemcovia sa predbežne môžu hlásiť na obecnom úrade. Presný dátum a čas realizácie bude určený po zistení dostatočného počtu záujemcov.

Nahlásiť sa môžete:

osobne na obecnom úrade v Bošáci počas pracovných hodín.

emailom na: bosaca@bosaca.sk

telefonicky na: 0327781225

Prihlásiť sa môžu všetci bez obmedzenia bydliska.

Podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby ste úspešne absolvovali STK nájdete v priložených dokumentoch. Medzi ne patrí napríklad: reflexná nálepka do 25 km/hod., funkčné osvetlenie – brzdové, obrysové, smerovky, trojuholník pomalého vozidla, maják na každom vozidle, funkčné pneumatiky, nerozbité okná, trúba. Všetky vozidlá musia mať výrobné štítky. Po domácky vyrobené vozidlá musia mať vyrazené číslo min. 5 miestne, max. 17 miestne a ďalšie povinnosti.

Viac info na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanie-vozidiel/jednotlive-schvalovanie/jednotlivo-vyrobene-vozidlo-s-obmedzenou-prevadzkou