Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bošáca

Hasičská zbrojnica v Bošáci získala nový vzhľad vďaka rekonštrukcii. 

Obec Bošáca získala na tento projekt dotáciu 30 000,- eur v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. 

Veľké poďakovanie patrí hasičom ako aj im podporovateľom za množstvo práce, ktoré na hasičskej zbrojnici odviedli. 

Ďakujeme MV SR za podporu.

Zverejnené 2. januára 2023.
Upravené 30. januára 2023.