Preskočiť na obsah

Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026

Zverejnené 10.12.2020.

Obecné zastupiteľstvo obce schválilo dňa 09.12.2020 nový Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026 platný od 01.01.2021.

Program rozvoja obce Bošáca je strednodobý rozvojový dokument, vypracovaný pre programové obdobie 2021-2026 s výhľadom 15 rokov, t.j. do roku 2041 podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, je v súlade s nadradenými strategickými a programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni a rešpektuje socio – ekonomické požiadavky obyvateľov.

Tento dokument nie je finálnou fázou rozvoja, je len základným východiskom pre realizačnú etapu. Program rozvoja obce Bošáca je živým dokumentom, ktorý je pripravený na nadchádzajúce zmeny a jeho štruktúra umožňuje zapracovanie ďalších údajov a aktualizáciu údajov v ňom obsiahnutých.

Dokument Program rozvoja obce Bošáca bol vytvorený so zámerom popisu komplexného pohľadu na aktuálny stav obce a príležitosti jej rastu. Programom rozvoja obce dáva obec Bošáca najavo, že sa zaujíma o budúcnosť.

Spracovatelia Programu rozvoja obce Bošáca:
Ing. Michaela Högyeová, Ing. Lucia Pappová