Preskočiť na obsah

Prieskum verejnej mienky – dotazník

Zverejnené 3.12.2020.

Vážení občania,

radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je informovať sa o spokojnosti občanov v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú života v obci. Dotazník je anonymný a nasledujúce odpovede budú zohľadnené pri vypracovaní programu rozvoja obce Bošáca 2021-2026.

Vaše odpovede nám pomôžu poukázať na problémy v obci, poskytnúť návrhy na zlepšenie a následne komplexnejšie navrhnúť opatrenia pre ďalší rozvoj obce Bošáca. Iba spoločne dokážeme zmeniť Bošácu.

Odpovede, prosím, uvádzajte odhliadnuc od súčasných opatrení v dôsledku koronakrízy.

Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a poskytnuté názory.

Dotazník nájdete na nasledujúcom odkaze: Prieskum verejnej mienky -dotazník