Plánované projektové zámery na obdobie 2021 – 2027

13.1.2021 zverejnil/a bosaca_obec.

Milí spoluobčania,

radi by sme vám poskytli k nahliadnutiu projektové zámery obce Bošáca na obdobie 2021 – 2027. Realizácia projektových zámerov je podmienená získaním dotácie z EÚ a štátneho rozpočtu.

Touto cestou by sme chceli osloviť každého, kto má záujem sa podieľať na rozvoji obce a prispieť tak ku kvalite života v našej obci.

Svoje podnety, názory, komentáre nám môžete posielať na:
email: bosaca@bosaca.sk
do správy na našom Facebooku
do komentára pod tento príspevok na Facebooku