Preskočiť na obsah

Parkovanie počas hodových dní v Bošáci

Zverejnené 10.8.2023.

Vážení spoluobčania,

pre zachovanie plynulej cestnej premávky a bezpečnosť chodcov i šoférov počas hodových dní, by sme Vás poprosili o spoluprácu. Prosíme Vás, zaparkujte si svoje autá 🚗, pokiaľ máte tú možnosť, do dvorov. Poproste tak aj svojich rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí prídu k nám do obce na celodenné hodové návštevy.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.