Neprítomnosť starostu na OcÚ

Obecný úrad v Bošáci oznamuje občanom, že starosta obce Bc. Jozef Mihala bude v dňoch od 13.2 do 15.2.2023 služobne odcestovaný.

Zverejnené 10. februára 2023.
Bez úpravy .