Preskočiť na obsah

NADÁCIA ALLIANZ – merače rýchlosti v obci Bošáca

Zverejnené 19.10.2022.

Prijímateľ:                 Obec Bošáca

Poskytovateľ:            Nadácia Allianz

Zmluva:                                              č. 18/2022 zo dňa 10.5.2022          

Výška poskytnutého grantu:        3 000,00 €

Vlastná spoluúčasť:                        1 590,00 €

V októbri 2022 pribudli v našej obci nové verejnoprospešné zariadenia – merače rýchlosti. Zakúpenie a inštaláciu 2 meračov rýchlosti finančne podporila Nadácia Allianz formou grantu v celkovej výške 3 000,- €. Zvyšné finančné prostriedky obec uhradila zo svojho rozpočtu.

Merače rýchlosti sú umiestnené na frekventovaných úsekoch ciest a to:

  • v smere do centra obce pri rodinnom dome s. č. 680 zo smeru od obce Trenčianske Bohuslavice,
  • pri vjazde do obce pri Základnej škole s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca zo smeru od obce Zemianske Podhradie.

Cieľom projektu je zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov cestnej premávky.

Merače majú najmä psychologický efekt, aby vodiči áut zložili nohu z plynu a predpisovo prešli mestom.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom osadenia zariadení na meranie rýchlosti a zníženie bezpečnostných rizík v obci, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti chodcov.