IBV Pod Stráňami – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 28. septembra 2022.
Bez úpravy .