GMRŠ – 2. kolo prijímacích skúšok

Kategória

Riaditeľ školy Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom vyhlásil po prerokovaní pedagogickej rady druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia (7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium).

Termín konania prijímacích skúšok – 22. jún 2021 (utorok).
Prihlášky je možné podať do 18. júna 2021.

Zverejnené 26. mája 2021.
Upravené 27. mája 2021.