Fotogaléria Čie sú hody? Naše hody!

18.8.2021 zverejnil/a bosaca_obec.

Milí spoluobčania,
ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili našich tradičných hodov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať kultúrnej komisii obce Bošáca, účinkujúcim skupinám Bosák, FS Kasanka, ĽH Poľun, HS Zebranka a DH Bučkovanka. Vďaka za spoluprácu patrí taktiež Urpiner pivovaru, Bošáckej pálenici, Poľovníckemu združeniu Bošáca, Slovenskému archeologickému a historickému inštitútu SAHI a všetkým, ktorí nám s organizáciou podujatia pomohli.

Veľká vďaka patrí tiež firme DuxxPrint za tlač fototabule a pánovi Brezovákovi za prípravu konštrukcie a vyrezanie otvorov na fototabuli.

Hodové futbalové zápasy

Tréning s MMA zápasníkom Matúšom Juráčkom, prezývaným „SLÁVISTA“

Výstava Osudy spojené s vojnou

Výstava Odkrytá minulosť Bošáckej doliny, prednáška archeológov

Remeselný jarmok, vystúpenia

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie hody! 🙂