Preskočiť na obsah

Fotogaléria Čie sú hody? Naše hody!

Zverejnené 18.8.2021.

Milí spoluobčania,
ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili našich tradičných hodov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať kultúrnej komisii obce Bošáca, účinkujúcim skupinám Bosák, FS Kasanka, ĽH Poľun, HS Zebranka a DH Bučkovanka. Vďaka za spoluprácu patrí taktiež Urpiner pivovaru, Bošáckej pálenici, Poľovníckemu združeniu Bošáca, Slovenskému archeologickému a historickému inštitútu SAHI a všetkým, ktorí nám s organizáciou podujatia pomohli.

Veľká vďaka patrí tiež firme DuxxPrint za tlač fototabule a pánovi Brezovákovi za prípravu konštrukcie a vyrezanie otvorov na fototabuli.

Hodové futbalové zápasy

Tréning s MMA zápasníkom Matúšom Juráčkom, prezývaným „SLÁVISTA“

Výstava Osudy spojené s vojnou

Výstava Odkrytá minulosť Bošáckej doliny, prednáška archeológov

Remeselný jarmok, vystúpenia

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie hody! 🙂