Darujte 2% z vašich daní

Kategória

Milí spoluobčania, priatelia, podporovatelia,
radi by sme vás informovali o možnosti podporiť organizácie venovaním 2% z vašich daní. Tento dar vás nič nestojí, pretože sa jedná o daň, ktorú by ste inak odviedli do štátneho rozpočtu. 
Ak sa neviete rozhodnúť komu venovať svoje 2% z daní, ponúkame vám 4 organizácie z Bošáce, ktorým môžete venovať svoje 2% a podporiť tak ich činnosť. Finančné prostriedky získané z 2% vašich daní tak budú využité cielenejšie a efektívnejšie priamo v Bošáci.

1. Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca

,,Vážení rodičia a priatelia školy.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OBČIANSKE ZDRUŽENIE. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.“

Ako postupovať:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu za 2020 pre ZŠ nájdete TU.

2. Obecný športový klub Bošáca

,,Obecný športový klub Bošáca si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Zároveň Vás chceme uistiť, že tieto prostriedky budú výlučne použité pre rozvoj športu, hlavne futbalu v našej obci. Prosím nenechajme odísť 2% našich daní z Bošáce, a naopak pritiahnime viac darcov z okruhu našich známych.“
TLAČIVO na stiahnutie nájdete TU.

3. Naša Zabudišová

,,ĎAKUJEME každému, kto sa i tento rok rozhodne pre občianske združenie Naša Zabudišová. Veríme, že sa do budúcna dočkáme opäť pekných podujatí a aktivít, ktoré usporiadame aj vďaka 2 % od Vás.“
TLAČIVO na stiahnutie nájdete TU.

4. Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca

,,Milí priatelia, tak ako každý rok v tomto čase, aj teraz sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie 2% z daní pre DHZ Bošáca. Aj vďaka Vám a Vaším príspevkom budeme môcť naďalej rozvíjať naše aktivity, za čo vopred ďakujeme“.
Údaje o prijímateľovi:
Názov organizácie: Dobrovoľný Hasičský Zbor Bošáca
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 001774741608
Sídlo: 91307 Bošáca

TLAČIVO na stiahnutie nájdete TU.

Ďakujeme za vašu podporu!

Zverejnené 2. marca 2021.
Upravené 12. apríla 2021.