Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom
od 28.06.2021 do odvolania.

Zakazuje sa najmä:
– fajčiť, odhadzovať horiace ale tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu alebo iný biologický odpad,
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Zverejnené 29. júna 2021.
Bez úpravy .