Biblia každej obce

 V tomto príspevku si môžete stiahnuť a precitať plne znenie zákona o obecnom zriadení. Tomuto zákonu sa v odbornej verejnosti hovorí aj Biblia obce. Nie len starosta obce, obecne zastupiteľstvo, pracovnici obecného úradu, ale aj občania by mali byt týmto zákonom oboznámení.

Biblia obce – plne znenie zákona o obecnom zriadení

Zverejnené 6. júla 2020.
Upravené 13. júla 2020.