90. výročie vzniku školy v Zabudišovej

Zverejnené 15. augusta 2022.
Bez úpravy .