Zelená pre Vaše nápady

Kategória  

Združenie obcí mikroregión Bošáčka vyhlasuje otvorenú výzvu na poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektov zameraných na akúkoľvek oblasť, ktorá bude verejného charakteru. To znamená, že výsledok projektu budú môcť využívať všetci obyvatelia a návštevníci Bošáckej doliny.
Projekty možno predkladať neobmedzene počas celého roka 2018. Projekt možno doručiť osobne na ktoromkoľvek obecnom úrade alebo poštou na adresu:
Združenie obcí – mikroregión BOŠÁČKA, Bošáca 257, 913 07, Bošáca.
žiadosť: ziadost_zelena_pre_vase_napady.doc

Výsledky budú známe okamžite, alebo najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Zverejnené budú na internetovej stránke a uchádzači budú písomne vyrozumení o schválení alebo neschválení projektu. Rok v žiadosti prepíšte na aktuálny prosím.
O dotáciu sa môžu uchádzať:
jednotlivec

  • skupina obyvateľov
  • organizácie a združenia pôsobiace v obciach

Podmienky:

  • Projekty sa musia realizovať na území obcí mikroregiónu Bošáčka. To znamená projekt sa môže uskutočniť buď v jednej obci alebo vo viacerých obciach mikroregiónu (Bošáca, Zemianske Podhradie, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice a Nová Bošáca).
  • Miesto musí byť verejne prístupné všetkým občanom
  • Mikroregión Bošáčka preplatí náklady na materiál, prípadne odborné práce.
  • Do hodnotenia budú zaradené iba projekty založené na dobrovoľníckej práci.

Výška podpory a podmienky čerpania:

Maximálna výška príspevku je 300 €. V prípade zaujímavého projektu môže Výkonný výbor mikroregiónu  Bošáčka rozhodnúť aj o vyššom finančnom príspevku alebo bude spolupracovať pri získavaní finančných zdrojov z iných grantov. Finančné prostriedky budú po schválení projektu poskytované priebežne resp. na základe faktúry alebo pokladničného dokladu.

Príklady projektov:

obnova alebo vytvorenie spoločného verejného priestranstva (oddychová zóna, vybudovanie altánku, oprava alebo osadenie nových lavičiek…) a ďalšie nápady, ktoré budú prospešné spoluobčanom.

Reálne podporené projekty:

Prvým podporeným projektom z mikroregiónu Bošáčka bola oprava kyselky v Haluziciach. Druhým projektom je podpora turisticko – náučného  chodníka, ktorý bol z väčšej časti (79%) podporený nadáciou Orange . O projekt žiadala neformálna skupina a následne požiadala o dofinancovanie mikroregión Bošáčka. Tretím projektom je osadenie lavičiek o obci Haluzice za rampou smerom ku kostolíku.

Poradíme Vám alebo poskytneme viac informácií na nasledujúcich kontaktoch:

Tatiana Helíková  0327781130 tana.helikova@bosaca.sk

alebo na ktoromkoľvek obecnom úrade v Bošáckej doline.

Zverejnené 15. mája 2016.
Upravené 26. septembra 2020.