Osadenie lavičiek pri rozhľadni

31.3.2014 zverejnil/a bosaca_admin.

Kategória

Aj v Mikroregióne Bošáčka sa pripravujeme na návštevu turistov… V stredu 12.3.2014 sa stretli starostovia Bošáckej doliny (Ján Jurika, Miroslav Zámečnik, Daniel Juráček, Miloš Madila, Bibiana Naďová) pri rozhľadni na vrchu Hájnica, aby tu osadili zatiaľ dve lavičky. Za materiálnu podporu a prípravu lavičiek ďakujeme pánovi starostovi zo Zem. Podhradia Mirkovi Zámečníkovi. Veríme že budú slúžiť a pribudnú aj ďalšie. K ich vybudovaniu máme prísľub pomoci z našej družobnej obce Březová, od pána starostu Jozefa Trechu, ktorý sa taktiež na stretnutí zúčastnil.